ZWITEK / TWIRL

Obiekt użytkowy – siedzisko-materac – zaprojektowany z myślą o lekkim i wielofunkcyjnym meblu, zarówno do siedzenia jak i leżenia. Jedną z jego zasad jest wykorzystanie właściwości konstrukcyjnych elementu jakim jest rura, w zależności od punktu i sposobu nacisku. Mebel składa się z rur ze spienionego polietylenu (element izolacji termicznej), taśmy (pas bezpieczeństwa) oraz zapięcia ze stali nierdzewnej. W miejscu gdzie pasy przechodzą przez rury oraz przy zapięciu zastosowano szycie.


The idea of this object was to design light and multifunctional furniture, both for sitting and lying down. Principal rule was to use a structural properties and shapes of tube, depending on the point and way of pressure. Object consist of polyethylene foam tubes (elements of sanitary isolations), belts (safety belts) and stainless steel closure. Materials are waterproof and solid so we can use this furniture in various circumstances and his changeability let us to use it in a lot of ways.

Wymiary / Size:  500mm x ø400mm

2008

*Projekt nagrodzony wyróżnieniem za kreatywność w konkursie Instytutu Circolo Dela Sedia i przedstawiony na stoisku instytutu na Salone del Mobile di Milano 2009