FRAGMENT RYNKU W GRYBOWIE

Projekt zagospodarowania fragmentu rynku w Grybowie z fontanną i pomnikiem. Założeniem projektu było stworzenie precyzyjnego układu kompozycyjnego opartego na falistych, miękkich liniach. W rynek, stanowiący otwartą przestrzeń w tkance miejskiej, zostaje łagodnie wpisany plac rekreacyjny o nowym charakterze. Jako materiał nawierzchni placu wybrano kostkę granitową szarą. Głównymi elementami założenia są pomnik w formie muru z wbudowanymi tablicami informacyjnymi, dotyczącymi historii miasta Grybowa oraz kilkupoziomowa fontanna. Całość wokół dopełniają ławki, kosze oraz zimozielona roślinność podatna na formowanie. Ważnym elementem jest oświetlenie, wyróżniające najważniejsze strefy i elementy placu. 

Projekt tworzony przy współpracy z firmą ETA Spółka z o.o.