INFO

NBD_male-1413_długi 3

 .

 Projektuje produkty i przestrzenie. Zawodowo, z pasji i z miłości. Lubię to co proste, naturalne i funkcjonalne.

 


 

I’m product and space designer. It’s my work, my passion and my love. I like what is simple, natural and functional.

.


pracownia@annaszuflicka.com / +48  796 463 163

facebook / pinterest / behance

 

BIO                                                                                                                                                   OFERTA / OFFER