Wystawa “Tureckie Wątki / Türk örgüler”

On 10/05/2014

W maju 2014 roku miałam przyjemność nadzorować realizację i uczestniczyć w otwarciu projektowanej przeze mnie wystawy “Tureckie wątki”. Niezwykle pozytywny odbiór prezentowanych prac był dla całego zespołu pracującego nad wystawą ogromną satysfakcją.

“Wystawa jest prezentacją dorobku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w dziedzinie projektowania tkaniny i mody oraz konserwacji tkanin zabytkowych – zwieńczeniem projektu zorganizowanego z Muzeum Przemysłu Tekstylnego Merinos w Bursie.

Prezentuje w pierwszej części efekty warsztatów: projekty tkanin i mody inspirowane tureckim współczesnym kolorytem, rzemiosłem i przemysłem włókienniczym, wykonane przez uczestników, studentów Katedry Mody oraz tkaninę strukturalną wykonaną przez studentki Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych.

Druga część wystawy prezentuje osiągnięcia światowej sławy specjalistów w dziedzinie konserwacji tkanin oraz ich studentów, którzy pracowali wielokrotnie nad tkaninami tureckimi i inspirowanymi osmańską sztuką. Stanowią̨ one ważną cześć́ polskich zbiorów muzealnych, a ich historia jest też historią kontaktów polsko-tureckich. Pokaz dotyczy nie tylko efektów konserwacji i restauracji, ale także nowoczesnej techniki i naukowych metod stosowanych w trakcie tej pracy, które będą̨ ciekawe dla tureckich naukowców, archeologów i muzealników.” (tureckiewatki.asp.waw.pl)